WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru
na stanowisko do spraw techniczno-kancelaryjnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Joanna Nowak
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowak spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku