WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

 

 

informuje o wynikach naboru

 

na stanowisko pracy do spraw inwestycji

 

 

 

 

 

Nabór zakończono bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydaci nie spełniają oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Lorych