WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy ds. obsługi bankowej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aneta Sadowska

zamieszkała w Lesznie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aneta Sadowska spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.