WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do gospodarki niskoemisyjnej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aurelia Prałat

zamieszkała w Długiem Nowem

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aurelia Prałat spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.