WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru do pracy na zastęptswo
na stanowisku do spraw funduszy strukturalnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Kaczmarek
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Kaczmarek spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.