WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Monika Matecka

zamieszkała w Święciechowie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Matecka spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.