Uchwała Nr XXVII/ 223 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.