Uchwała Nr XXXVI/ 323 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2031