Uchwała Nr XXXIV/ 304 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 09 września 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.