Uchwała Nr XXXI/ 264 /2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.