Uchwała Nr XXV/213/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030