Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030