Uchwała Nr XIX/ 154 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030.