Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,