Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 050,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placów zabaw w Lasocicach i Ogrodach

Kwota: 12 050,00 zł

2. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach

Kwota: 15 000,00 zł