Kwota Funduszu Sołeckiego: 46.039,36 zł,

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach :

Kwota: 15.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł,

4) Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki: 26.039,36 zł)

Kwota: 26.039,36 zł