Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup nagłośnienia :

Kwota: 4.000,00 zł,

2) Zakup ławostołów :

Kwota: 5.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 5.000,00 zł,

4) Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej:

Kwota: 1.466,14 zł,

5) Adaptacja pomieszczenia w Sali wiejskiej na salę fitness:

Kwota: 26.000,00 zł