Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach

Kwota 39.454,50 zł