Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach

Kwota 36.213,70 zł