Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 382,33 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody

Kwota: 13 920,33 zł

2. Organizacja dożynek wiejskich (zakup fantów)

Kwota: 2 000,00 zł

3. Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 2 elementów)

Kwota: 8 462,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w czerwcu 2015 r.:

1. Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody

Kwota: 9 623,40 zł

2. Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice

Kwota: 2 918,93 zł

3. Organizacja dożynek wiejskich (zakup fantów)

Kwota: 2 000,00 zł

4. Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 3 elementów

Kwota: 9 840,00 zł