Mikołaj Kostaniak - Lasocice - Przewodniczący

Miłosz Tulewicz - Święciechowa - Zastępca Przewodniczącego

Izabela Zawadzka - Długie Nowe - Sekretarz

 

Weronika Przybyła - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Dominika Wawrzyniak - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Stefania Bartkowiak - Gołanice - członek Komisji Rewizyjnej

 

Michalina Ławniczak- Lasocice

Michalina Juszczak - Piotrowice

Agata Łowicka - Święciechowa

Ola Stróżyńska-Kapała - Święciechowa

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego