UWAGA

Dnia 10 września 2015 roku dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 i 2. Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Dnia 15 września 2015 roku zmodyfikowano plik z załącznikami do SIWZ w wersji edytowalnej, dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 3,4, 5, ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmiane wyjasnień nr 2 do SIWZ, dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 2, 7.1 i 7.2 do SIWZ.Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Pliki do pobrania: