Dnia 27 listopada 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 listopada 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 24.11.2020 r., Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 24.11.2020 r., Ogłoszenie z 24.11.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 17.11.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dnia 19 listopada 2020 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 19.11.2020 r., Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 19.11.2020 r., Ogłoszenie z 19.11.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 17.11.2020 r. oraz obowiązujące załączniki: SIWZ i Załącznik nr 1 do SIWZ.