Dnia 10 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że otwarcie ofert w przetargu na " Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+” nastąpi dnia 10 czerwca 2020 roku o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Rynek 14 a, 64 – 115 Święciechowa przy jednoczesnej transmisji online pod linkiem:

 https://youtu.be/WTkvhRG_DWs

 

Dnia 4 czerwca 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 4 czerwca 2020 r.".

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.