Dnia 1 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na " Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+” odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 01.06.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=-zkNp8cILpo

 Dnia 29 maja 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 29 maja 2020 r.".

 Dnia 26 maja 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 26 maja 2020 r.".

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.