Dnia 19 listopada 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 14 listopada 2019 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 14 listopada 2019 r.