Dnia 17 maja 2018 r. dodano Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 17 maja 2018 r.

Dnia 22 maja 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.