Dnia 18 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 18.12.2017 r.

Dnia 20 grudnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 20.12.2017 r. oraz informację o zmianie SIWZ i zmodyfikowane załączniki nr 7.1 i 7.2 do SIWZ.

Dnia 22 grudnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.