Dnia 28 sierpnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 28.08.2017 r.

Dnia 7 września 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.