[KOSZTORYS ATHENASOFT] co=Copyright Athenasoft sp. z o.o. wf=4 pr=NORMA 4.47 pe=1 op=1 opn=1 0 2 1 1 0 1 8 0 0 1 0 0 0 1. 1 1 0 1 0 1 prn=2 2 3 3 4 1 6 0 1 own=2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 poz. < > 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 pm=dział dział pd=działu działu mm=działy działy md=działów działów wan=PLN wbn=PLN zł wk=0 na=Koszty pośrednie Zysk VAT wn= [STRONA TYT] na=KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO STANISŁAW JANKOWSKI afn=ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno nb=PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU ab=ul. Leszczyńska 1; Długie Stare 64-100 Leszno ni=SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM ai=ul. Leszczyńska 1; Długie Stare 64-100 Leszno br=BUDOWLANA dt=marzec 2019 cpv=45420000-7 Ž [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU1310Roboty remontowe:1310- wymiana świetlików szklanych1310- wymiana zadaszeń szklanych1310- wymiana balustrady1310- wymiana obróbek i orynnowania1310- zamurowania i inne prace towarzyszące131013101310 [NARZUTY NORMA 1] na=VAT V wa=0 1 0 op=0 0 nc=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty pośrednie Kp wa=0 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [NARZUTY NORMA 2] na=Zysk Z wa=0 1 0 PLN op=1 0 nr=1 ns=1 [RMS ZEST 28] ty=R na=betoniarze gr.II 0 id=002 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 160] ty=R na=blacharze gr.II 0 id=022 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 164] ty=R na=blacharze gr.III 0 id=023 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 106] ty=R na=cieśle gr.II 0 id=042 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 29] ty=R na=cieśle gr.III 0 id=043 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 137] ty=R na=dekarze gr.II 0 id=052 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 557] ty=R na=malarze gr.II 0 id=122 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 556] ty=R na=monterzy gr.II 0 id=332 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 555] ty=R na=monterzy gr.III 0 id=333 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 153] ty=R na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II 0 id=222 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 154] ty=R na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III 0 id=223 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 227] ty=R na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV 0 id=224 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 392] ty=R na=murarze gr.II 0 id=342 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 440] ty=R na=murarze gr.III 0 id=343 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 1] ty=R na=robocizna 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=20.86 cw=20.86 PLN il=0 [RMS ZEST 320] ty=R na=robocizna 0 id=999 2 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 115] ty=R na=robotnicy 0 id=999 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 30] ty=R na=robotnicy gr.I 0 id=391 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 620] ty=R na=robotnicy gr.II 0 id=392 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 156] ty=R na=spawacze gr.II 0 id=402 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 464] ty=R na=tynkarze gr.II 0 id=461 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 619] ty=R na=tynkarze gr.II 0 id=462 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 463] ty=R na=tynkarze gr.III 0 id=462 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [RMS ZEST 621] ty=R na=tynkarze gr.III 0 id=463 1 jm=r-g 149 ce=0 cw=0 PLN il=0 [ELEMENT 1] na=ŚWIETLIK I BALUSTRADA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM wa=0 kn=0 0 0 id=692 nu=1 wn= [POZYCJA] id=703 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1604-01 2-02 1604-01 1 mpn=1211_ na=Rusztowania op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=1 ob=90 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=90 1 7,50*(4,00+4,00*2) [POZYCJA] id=693 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 1301-03 4-01 1301-03 1 mpn=121,0:0,0911 na=Wymiana balustrad balkonowych na balustradę systemową ze stali nierdzewnej, wypełnienie z paneli szklanych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=2 ob=7.523 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.523 1 1,17*(3,97+1,23*2) [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=694 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Demontaż świetliów szklanych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=3 ob=7.418 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.418 1 (1,52*2)*2,44 DETAL A [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=695 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1 mpn=1211 na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=4 ob=8.826 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.321 1 8.321 <1.075*3.87*2> wo=0.505 1 0,25*2,02 [POZYCJA] id=696 pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 2-05 1006-01 2-05 1006-01 1 mpn=_1211 na=Dostawa i montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=5 ob=0.035 jm=t 034 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.035 1 7,20*(2,44*2)/1000 profil montażowy z blachy 3mm [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=697 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0609-02 2-02 0609-02 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=6 ob=3.806 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.806 1 0,78*2,44*2 [POZYCJA] id=698 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Świetliki szklane na konstrukcji wsporczej wraz z akcesoriami i obróbkami systemowymi op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=7 ob=7.71 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.71 1 (1,58*2)*2,44 [POZYCJA] id=699 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0541-02 202 0541-02 1 mpn=1211 na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=8 ob=8.321 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.321 1 8.321 <1.075*3.87*2> [POZYCJA] id=700 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0541-01 202 0541-01 1 mpn=1211 na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=9 ob=1.237 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.505 1 0,25*2,02 wo=0.732 1 0,15*(2,44*2) [POZYCJA] id=701 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0728-04 4-01 0728-04 1 mpn=_1211 na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=10 ob=5 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=5 1 5,00 przyjęto [POZYCJA] id=702 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1519-02 2-02 1519-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=11 ob=10 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 10,00 przyjęto [MNOŻNIKI RMS] wr=3 1*3 wm=1 1 ws=1 1 [ELEMENT 1] na=ŚWIETLIK NAD WEJŚCIEM BOCZNYM wa=0 kn=0 0 0 id=704 nu=2 wn= [POZYCJA] id=705 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1604-01 2-02 1604-01 1 mpn=1211_ na=Rusztowania op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=12 ob=35 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=35 1 5,00*(2,00+2,50*2) [POZYCJA] id=707 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Demontaż świetliów szklanych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=13 ob=8.229 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.229 1 (1,789*2)*2,3 DETAL B [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=708 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1 mpn=1211 na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=14 ob=0.716 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.716 1 0,20*1,79*2 [POZYCJA] id=709 pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 2-05 1006-01 2-05 1006-01 1 mpn=_1211 na=Dostawa i montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=15 ob=0.005 jm=t 034 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.005 1 2,56*2/1000 blacha stopowa 20x20x0,8cm [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=711 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Świetliki szklane na konstrukcji wsporczej wraz z akcesoriami i obróbkami systemowymi op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=16 ob=7.857 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.857 1 (1,708*2)*2,30 [POZYCJA] id=714 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0728-04 4-01 0728-04 1 mpn=_1211 na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=17 ob=2 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2 1 2,00 przyjęto [POZYCJA] id=715 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1519-02 2-02 1519-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=18 ob=4 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4 1 4,00 przyjęto [MNOŻNIKI RMS] wr=3 1*3 wm=1 1 ws=1 1 [ELEMENT 1] na=ŚWIETLIK NAD 1 PIĘTREM wa=0 kn=0 0 0 id=728 nu=3 wn= [POZYCJA] id=731 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Demontaż świetliów szklanych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=19 ob=56.058 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=56.058 1 1,52*(13,17+4,86+5,68+13,17) DETAL C [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=732 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1 mpn=1211 na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=20 ob=55.313 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=55.313 1 0,51*((13,17+4,86+5,68+13,17))+0,65*(6,72+14,18+6,72+7,18+14,18+7,18) [POZYCJA] id=740 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-04 4-01 0535-04 1 mpn=1211 na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=21 ob=42.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=42.26 1 6,72+14,18+7,18+14,18 [POZYCJA] id=748 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0219-05 2-02 0219-05 1 mpn=_1211 na=Wyrównanie ścian pod montaż nowych świetlików op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=22 ob=36.52 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=36.52 1 0,36*(13,17+4,86+5,68+13,17)+0,55*(6,72+14,18+7,18+14,18) [POZYCJA] id=742 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0304-02 4-01 0304-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=23 ob=1.193 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.193 1 1.193 <0.25*1.125*1.06*4> [POZYCJA] id=733 pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 2-05 1006-01 2-05 1006-01 1 mpn=_1211 na=Dostawa i montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=24 ob=0.562 jm=t 034 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.562 1 8,64*(13,17+4,86+5,68+13,17)/1000+5,76*(6,72+14,18+7,18+14,18)/1000 profil montażowy z blachy 3mm [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=735 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Świetliki szklane na konstrukcji wsporczej wraz z akcesoriami i obróbkami systemowymi op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=25 ob=48.764 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=48.764 1 1,45*(11,87+4,54+5,35+11,87) [POZYCJA] id=734 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-06 2-02 0613-06 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 8cm pionowe z płyt układanych na sucho op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=26 ob=0.18 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.18 1 0,15*(0,30*4) [POZYCJA] id=743 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-06 2-02 0613-06 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 6cm pionowe z płyt układanych na sucho op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=27 ob=58.024 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.125 1 0,42*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=37.329 1 1,11*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=4.77 1 1,125*1,06*4 wo=1.8 1 0,30*1,50*4 [POZYCJA] id=741 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-06 2-02 0613-06 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 4cm pionowe z płyt układanych na sucho op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=28 ob=4.226 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.226 1 0,10*(6,72+14,18+7,18+14,18) [POZYCJA] id=746 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-03 2-02 0613-03 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. min. 10cm ze spodkiem 3%poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=29 ob=2.247 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.247 1 1,06*1,06*2 [POZYCJA] id=736 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 2613-01 202 2613-01 1 mpn=1211 na=Mocowanie płyt przy użyciu łączników mechanicznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=30 ob=551.944 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.16 1 #p26*12 wo=464.192 1 #p27*8 wo=67.616 1 #p28*16 wo=17.976 1 #p29*8 [POZYCJA] id=745 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0402-04 4-01 0402-04 1 mpn=_1211 na=Poszycie z płyty OSB o grubości 20 mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=31 ob=16.372 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.125 1 0,42*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=2.247 1 1,06*1,06*2 [POZYCJA] id=749 pd= 0 na=Kliny przy ścianach attykowych - dostawa i montaż uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=32 ob=33.63 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=33.63 1 11,87+4,54+5,35+11,87 [POZYCJA] id=747 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0504-03 2-02 0504-03 1 mpn=_1211 na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=33 ob=53.365 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.125 1 0,42*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=36.993 1 1,10*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=2.247 1 1,06*1,06*2 [POZYCJA] id=744 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0541-02 202 0541-02 1 mpn=1211 na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=34 ob=25.082 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=17.488 1 0,52*(11,87+4,54+5,35+11,87) wo=5.194 1 1,225*1,06*4 wo=2.4 1 0,40*1,50*4 [POZYCJA] id=750 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0508-06 2-02 0508-06 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Rynny dachowe prostokątne w rozw.35 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=35 ob=42.26 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=42.26 1 6,72+14,18+7,18+14,18 [POZYCJA] id=751 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 2011-02 2-02 2011-02 1 mpn=_1211_ na=Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=36 ob=2.247 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.247 1 1,06*1,06*2 [POZYCJA] id=752 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-03 2-02 0613-03 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=37 ob=2.247 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.247 1 #p36 [POZYCJA] id=738 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0711-02 4-01 0711-02 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=38 ob=20 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20 1 20 przyjęto [POZYCJA] id=753 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0815-06 2-02 0815-06 1 mpn=_1211 na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=39 ob=22.247 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.247 1 #p36 wo=20 1 20 przyjęto [POZYCJA] id=739 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1510-03 2-02 1510-03 1 mpn=_1211 na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=40 ob=62.247 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=2.247 1 #p36 wo=60 1 60 przyjęto [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [ELEMENT 1] na=ŚWIETLIK NAD 2 PIĘTREM wa=0 kn=0 0 0 id=754 nu=4 wn= [POZYCJA] id=781 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1604-01 2-02 1604-01 1 mpn=1211_ na=Rusztowania op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=41 ob=32 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=32 1 16,00*(2,00) [POZYCJA] id=755 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Demontaż świetliów szklanych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=42 ob=52.464 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=52.464 1 2,70*2+(1,59*2)*14,80 DETAL D [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=756 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-08 4-01 0535-08 1 mpn=1211 na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=43 ob=17.76 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=17.76 1 (0,40+0,20)*2*14,80 [POZYCJA] id=758 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0219-05 2-02 0219-05 1 mpn=_1211 na=Wyrównanie ścian pod montaż nowych świetlików op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=44 ob=12.432 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=12.432 1 0,42*2*14,80 [POZYCJA] id=759 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0304-02 4-01 0304-02 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=45 ob=1.876 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.038 1 0,25*(2,72+0,60)/2*1,25*2 wo=0.838 1 0,25*2,36*1,42*0,5*2 [POZYCJA] id=779 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0117-07 2-02 0117-07 1 mpn=_1211 na=Ściany z cegieł licowane cegłami na wzór istniejących równocześnie z wykonywaniem ścian w budynkach wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=46 ob=7.501 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=4.15 1 (2,72+0,60)/2*1,25*2 wo=3.351 1 2,36*1,42*0,5*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=1 1 wm=0.5 1*0.5 ws=1 1 [POZYCJA] id=780 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0120-09 2-02 0120-09 1 mpn=1211 na=Dodatek za zbrojenie op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=47 ob=7.501 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.501 1 #p46 [POZYCJA] id=777 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0311-07 4-01 0311-07 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Rolki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=48 ob=8.2 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=8.2 1 (1,72*2+0,66)*2 [MNOŻNIKI RMS] wr=4 1*4 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=778 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0923-02 2-02 0923-02 1 mpn=1211 na=Spoinowanie zaprawą barwioną op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=49 ob=11.683 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=7.501 1 #p46 wo=4.182 1 #p48*(0,065+0,38+0,065) [MNOŻNIKI RMS] wr=0.8 1*0.8 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=760 pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 2-05 1006-01 2-05 1006-01 1 mpn=_1211 na=Dostawa i montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogiętych uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=50 ob=0.227 jm=t 034 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.227 1 7,68*(14,80*2)/1000 profil montażowy z blachy 3mm [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 wm=1 1 ws=1 1 [POZYCJA] id=761 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1220-03 2-02 1220-03 1 mpn=1211 na=Świetliki szklane na konstrukcji wsporczej wraz z akcesoriami i obróbkami systemowymi op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=51 ob=42.92 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=42.92 1 1,45*2*(14,80) [POZYCJA] id=763 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0613-06 2-02 0613-06 1 mpn=_1211 na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 6cm pionowe z płyt układanych na sucho op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=52 ob=37.296 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.208 1 0,48*(14,80*2) wo=23.088 1 0,78*(14,80*2) [POZYCJA] id=766 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 2613-01 202 2613-01 1 mpn=1211 na=Mocowanie płyt przy użyciu łączników mechanicznych op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=53 ob=298.368 jm=szt 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=298.368 1 #p52*8 [POZYCJA] id=767 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0402-04 4-01 0402-04 1 mpn=_1211 na=Poszycie z płyty OSB o grubości 20 mm uw=analogia op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=54 ob=14.208 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.208 1 0,48*(14,80*2) [POZYCJA] id=768 pd= 0 na=Kliny przy ścianach attykowych - dostawa i montaż uw=kalk. własna op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=55 ob=29.6 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=29.6 1 14,80*2 [POZYCJA] id=769 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 0504-03 2-02 0504-03 1 mpn=_1211 na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=56 ob=46.768 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=14.208 1 0,48*(14,80*2) wo=32.56 1 1,10*(14,80*2) [POZYCJA] id=770 pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów NNRNKB 202 0541-02 202 0541-02 1 mpn=1211 na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=57 ob=17.168 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=17.168 1 0,58*(14,80*2) [POZYCJA] id=784 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0507-02 2-02 0507-02 1 mpn=121,0:0,0911 na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=58 ob=3.936 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=3.936 1 0,48*(1,72*2+0,66)*2 [POZYCJA] id=774 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0711-02 4-01 0711-02 1 mpn=_121,0:1,0911 na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=59 ob=20 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20 1 20 przyjęto [POZYCJA] id=775 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0815-06 2-02 0815-06 1 mpn=_1211 na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=60 ob=20 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=20 1 20 przyjęto [POZYCJA] id=776 pd=WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 1510-03 2-02 1510-03 1 mpn=_1211 na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=61 ob=60 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=60 1 60 przyjęto [MNOŻNIKI RMS] wr=2 1*2 wm=1 1 ws=1 1 [ELEMENT 1] na=ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM TYLNYM wa=0 kn=0 0 0 id=787 nu=5 wn= [POZYCJA] id=788 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1220-04 2-02 1220-04 1 mpn=1211 na=Daszek szklany na wantach ze stali nierdzewnej op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=62 ob=1.7 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=1.7 1 1,00*1,70*1 [ELEMENT 1] na=WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I OBRÓBEK wa=0 kn=0 0 0 id=782 nu=6 wn= [POZYCJA] id=783 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 1604-01 2-02 1604-01 1 mpn=1211_ na=Rusztowania op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=63 ob=148 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=48 1 12,00*(2,00*2) wo=100 1 10,00*(2,00*5) [POZYCJA] id=785 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0509-09 2-02 0509-09 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Zbiorniczki przy rynnach - demontaż op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=64 ob=9 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9 1 9 [POZYCJA] id=789 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0535-06 4-01 0535-06 1 mpn=1211 na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=65 ob=85.95 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=85.95 1 12,70*2+10,30*2+9,50+3,50+(6,10+0,90+3,80)*2+5,35 [POZYCJA] id=786 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0509-09 2-02 0509-09 1 mpn=_121,0:0,0911 na=Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=66 ob=9 jm=szt. 020 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=9 1 9 [POZYCJA] id=790 pd=ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 0511-03 2-02 0511-03 1 mpn=121,0:0,0911 na=Rury spustowe okrągłe - z blachy z tytan-cynku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=67 ob=85.95 jm=m 040 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=85.95 1 12,70*2+10,30*2+9,50+3,50+(6,10+0,90+3,80)*2+5,35 [POZYCJA] id=791 pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0533-01 4-01 0533-01 1 mpn=_1211 na=Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytan-cynku op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=68 ob=10 jm=m2 050 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=10 1 10 przyjęto [ELEMENT 1] na=Wywóz gruzu wa=0 kn=0 0 0 id=827 nu=7 wn= [POZYCJA] id=828 pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 1 mpn=1211 na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze, odwiezienie do miejsca składowania op=0 0 0 0 0 0 0 0 nu=69 ob=2.633 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= [PRZEDMIAR] wo=0.15 1 #p2*0,02 wo=0.148 1 #p3*0,02 wo=0.165 1 #p13*0,02 wo=1.121 1 #p19*0,02 wo=1.049 1 #p42*0,02 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.8 1*0.8 wm=1 1 ws=0.8 1*0.8 [POZYCJA] id=829 pd= 0 na=Opłata za składowanie uw=kalk. własna op=1 0 0 0 0 0 0 0 opn=0 0 0 0 nu=70 ob=2.633 jm=m3 060 kj=0 0 0 cj=0 wn= cjw=0 PLN [PRZEDMIAR] wo=2.633 1 #p69