Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 61
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 65
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 66
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 52
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 64
Informacja dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 65
Ogłoszono nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 65
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 63
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 69
Zbiorowy protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 76

Podkategorie