Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 12
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa ulicy Święciechowskiej '' w Lesznie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 20
Ogłoszenie nr 1 dotyczące postępowania na "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 36
Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2024 roku. Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 49
Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 44
SPRZEDAŻ WĘGLA !!! CENA 1 TONY WĘGLA 900,00 ZŁ. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 52
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 52
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 52
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 54
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 57

Podkategorie