Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 58
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 47
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 60
Informacja dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 62
Ogłoszono nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 61
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 60
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 65
Zbiorowy protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 72
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 72
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 68

Podkategorie