Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych została wybrana:

Pani Izabela Kaciczak, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 08:26 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 08:27 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego