Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka - została wybrana Pani:

 

1. EWA JAROSZEWSKA zam. Lasocice

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Iwona Jąder

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 lipiec 2018 12:47 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego